Barbara Jacobs, Stone of Health  

Stone of Health
praktijk voor holistische gezondheidszorg
 

    De vijf natuurgerichte pricipes


1) Energie
Alles in en om ons heen bestaat uit energie. Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes; prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste prioriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.
Energie zijn frequenties. Daarop zijn EAV (Elektroacupunktuur volgens Voll) en Bioresonantietherapie gebaseerd.
Stone of Health werkt voor diagnose en therapie met apparatuur van MBA-GmbH en BICOM (allebei uit Duitsland).
Tevens worden energieën van o.a. kleuren, geuren (natuurlijke oliën), Bach- en Nederlandse Bloesem Remedies en Biophotonen als aanvullende middelen ingezet.

2) Prikkeloverdracht
De prikkeloverdracht komt tot stand via je zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk ofwel ‘de telefoonlijn’ van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.
Sommige systemen hebben in de loop van jaren door opstapeling van afvalstoffen, chronische ziektes, algemene zwakheid etc. het zelfregulerend vermogen verloren of eigen prikkels worden verkeerd door het lichaam geïnterpreteerd. Dan is een prikkel ‘van buiten af’ nodig om het lichaam te stimuleren, de blokkade op te heffen en een genezingsproces alsnog in gang te zetten.
De bij de anamnese uitgemeten passende frequenties worden met bioresonantietherapie overgedragen op de cliënt. Het resultaat is met EAV direct zichtbaar, alleen moet het lichaam daarna het werk verder overnemen.
Na een afgesproken periode wordt een dergelijke behandeling herhaalt met de dan op dít moment nodige prikkels om het genezingsproces verder stimuleren.

3) Drainage
In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasting door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasting van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er te veel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen.
Dit is één punt waar tijdens een consult veel aandacht aan wordt geschonken.
Naast een behandeling met bioresonantie om zwaar metalen e.a. gifstoffen kwijt te raken, worden verschillende drainagemiddelen geadviseerd die de cliënt tot de volgende afspraak kan innemen om het ontgiftingsproces verder te ondersteunen.
Ook wordt uitgebreid ingegaan op verzuring en de oorzaken hiervan. Zonder ontzuring kunnen alle verder ingezette therapieën níet of alleen maar gedeeltelijk door het lichaam worden geaccepteerd en het gewenste resultaat brengen. Bij een sterke belasting door verzuring kan gekozen worden voor een directe behandeling met het Detox voetenbad. Deze is afkomstig uit Zwitserland en is daar geregistreerd als medisch apparatuur. Het werkt via elektrolyse en er kunnen verschillende behandelprogramma's toegepast worden.

4) Voeding
Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.
Het ondervragen over het dagelijkse voedingspatroon is ook een onderdeel tijdens het eerste consult. Een gezonde voeding is basis voor het gezond ouder worden of om ondersteuning te bieden bij het afvallen. Daarnaast worden eventuele allergieën voor voedingsstoffen vastgesteld als blijkt dat een allergie het regulatievermogen van het lichaam blokkeren. Vaak is een aanpassing van het voedingspatroon door het vermeiden van allergenen al voldoende om de klachten te verminderen. Daarnaast worden ook adviezen voor aanvulling met voedingssupplementen gegeven mits het noodzakelijk blijkt te zijn.

5) Geestelijk welzijn
Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten de gezondheid en welzijn. Bewustzijn over belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Men leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomt in balans te blijven.
Gedurende de sessies wordt aan deze punten aandacht geschonken.
Emotionele blokkades, trauma's uit het verleden, stress (lichamelijk en psychisch) kunnen allemaal oorzaak zijn voor géén of alleen maar een onvoldoende herstel van het lichaam. Naast gesprekken kunnen middelen geadviseerd worden, die emotionele blokkades helpen op te heffen. Deze middelen werken op de dieper liggende niveaus van het onderbewustzijn en bevorderen op een rustige manier het herstel van de balans tussen lichaam en geest.